برنامه های خدمات گردشگری امین گشت

برنامه های خدمات گردشگری جزیره کیش
دسته بندی : رستوران


قلعه وحشت

قیمت : 400,000 ريال

شهربازی هایلند (رایگان)

قیمت : 0 ريال

گشت دور جزیره (هدیه)

قیمت : 0 ريال

اسکوتر زیر دریایی

قیمت : 2,000,000 ريال

پاراسل

قیمت : 1,200,000 ريال

غواصی

قیمت : 1,500,000 ريال

فلای برد

قیمت : 2,000,000 ريال

بنانا

قیمت : 450,000 ريال

قایق سواری

قیمت : 1,200,000 ريال

شاتل

قیمت : 500,000 ريال

شهربازی هایلند

قیمت : 150,000 ريال