برنامه های خدمات گردشگری امین گشت

برنامه های خدمات گردشگری جزیره کیش
دسته بندی : تفریحات دریایی


اسکوتر زیر دریایی

قیمت : 2,000,000 ريال

پاراسل

قیمت : 1,200,000 ريال

غواصی

قیمت : 1,500,000 ريال

فلای برد

قیمت : 2,000,000 ريال

بنانا

قیمت : 450,000 ريال

قایق سواری

قیمت : 1,200,000 ريال

شاتل

قیمت : 500,000 ريال