هلدینگ بزرگ امین گشت کیش

کلوپ دریایی شایان

کلوپ شایان یکی از مجهز ترین مراکز تفریحات دریایی واقع در ساحل سیمرغ با تجهیزات به روز(چتر پاراسل.غواصی.فلای برد.شاتل.بنانا...)میباشد
آدرس:ساحل سیمرغ پشت هتل کوثر کلوپ شایان